کارخانه کاسموس کره

در سال 1977 در کره جنوبی تاسیس گردیده است .
این شرکت بی وقفه تلاش خود را در راستای تولید طرحهای زیبا انجام داده است .
این شرکت دارای حضوری فعال در عرصه بازارهای بین المللی می باشد و در صنعت جهانی نیز بسیاز مورد توجه و تکریم قرار گرفته است.
و جوائز متعددی را نیز در زمینه طراحی و تولید محصولات بی ضرر برای محیط زیست دریافت نموده است .