موارد یافت شده ۲ مورد
  • ابزار های پیش ساخته پلی یورتان

فتیله و گل گوشه

فتیله ابزار باریکیست که جهت قاب سازی استفاده می گردد و معمولا از گل گوشه نیز جهت زیبایی بیشتر بهره برده می شود.

گلویی

گلویی ابزاری است که در کنج کار بین سقف و دیوار اجرا می شود