تماس با ما


 • آدرس دفتر مرکزی

  تهران، پارک وی - کوچه خاکزاد 
 • ساعات کار : 9 صبح تا 17 
 •      پنجشنبه : 9 صبح تا 14
 • تلفن تماس

  500 18 220 21 98+
 • 500 13 220 21 98+

  فکس

  26231631 21 98+
 • آدرس ایمیل

  cazmoco@gmail.com
 • دریافت موجودی با SMS در ساعات غیر اداری و تعطیل

  90 600 93 0912

دفتر تبریز : چایکنار - روبروی بیمه تامین اجتماعی  
36576419 - 041